ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลทั่วไป:

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศเวียดนาม

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ:

Phan Huong Giang

นักวิเคราะห์สื่อและการสื่อสารของ UNDP