ในแต่ละปี ขยะพลาสติก 8 ล้านตันลงเอยในมหาสมุทร

นอกจากนี้ 60% ของมันยังมาจากทวีปเอเชีย

ตลอดทั่วภูมิภาคอาเซียน เราสามารถพบขยะและพลาสติกก่อมลพิษตามชายหาด มหาสมุทร และในระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อนเช่น แนวปะการังต่าง ๆ ซึ่งทำร้ายต่อสัตว์ทะเลที่มักเข้าใจผิดว่าพลาสติกเหล่านั้นเป็นอาหารอีกด้วย

นอกจากนี้ พลาสติกยังใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายและแตกตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ซึ่งมักปะปนลงในน้ำทะเลและยากที่จะกรองออก สิ่งที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตามห่วงโซ่อาหารและท้ายที่สุดมันก็ลงเอยอยู่ภายในตัวมนุษย์ที่บริโภคพวกมันเป็นอาหารทะเล

ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อขยะพลาสติกทางทะเลรายใหญ่ที่สุด พวกเขาเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคพลาสติกขนาดใหญ่ หากมีระบบการจัดการขยะที่มีข้อจำกัดสูงจนนำไปสู่การรั่วไหลของพลาสติกไปยังสิ่งแวดล้อม

ณ ตอนนี้ ถึงเวลาลงมือปฏิบัติแล้ว

EPPIC อยู่ระหว่างการดำเนินการในช่วงเวลา 2.5 ปี เพื่อระบุและเพิ่มวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่มีความหวัง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดการปัญหาที่กำลังใหญ่ขึ้นนี้ โดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่ปล่อยพลาสติกลงทะเล 4 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และประเ เวียดนาม

นช่วงที่ 2 ของ EPPIC (พ.ศ. 2564-2565) การแข่งขันจะมุ่งเน้นไปยังสถานที่ที่มีเอกลักษณ์สูงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ สถานที่เป้าหมายของเรา ได้แก่ Mandalika Special Economic Zone, Lombok Island, Indonesia และ Samal Island, the Philippines.

Mandalika, Lombok Island

Mandalika, Lombok Island

For more details, please check the English site.

Samal Island

For more details, please check the English site.

Samal Island

อ่าวหะล็อง

อ่าวหะล็อง

อ่าวฮาลองเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือของเวียดนาม

ข้อเท็จจริงสำคัญ:

 • สามอำเภอติดกับอ่าวฮาลอง มีประชากรทั้งหมด 477,000
 • พื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 14 ล้านคนในปี 2562 โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ที่มีบ่อเลี้ยง 20,600 เฮคเตอร์และกรง 9,600 กรง
 • 40 เกาะที่มีคนอาศัยอยู่ หลายแห่งมีระบบการจัดการขยะที่จำกัดมาก
 • ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ถูกเผาหรือส่งไปยังหลุมฝังกลบ

ขยะพลาสติกในอ่าวฮาลอง (ประมาณการ):

 • มีขยะพลาสติกเกิดขึ้น 28,283 ตันต่อปี
 • ขยะพลาสติกประมาณ 5,272 ตันลงเอยในมหาสมุทรทุกปี
 • ขยะวันละ 34 ตันจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
 • ขยะ 7

ตันที่เก็บรวบรวมทุกวันโดยเรือเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว

 • ขยะพลาสติกที่พบบ่อยที่สุด: กล่องโฟม กล่องอาหารกลางวัน ถุงพลาสติก ทุ่นพรุน และอวนจับปลา

แหล่งที่มาของมลพิษที่สำคัญ:

 • การท่องเที่ยว
 • ตกปลา
 • เทศบาลเกาะเล็ก ๆ
 • ของเสียจากที่ดิน
ดาวน์โหลดการศึกษาพื้นฐานสำหรับฮาลองเบย์และเกาะสมุยได้ที่นี่

เกาะสมุย

เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเทศไทย

ข้อเท็จจริงสำคัญ:

 • พื้นที่ 227 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,950,768
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 2.5 ล้านคนในปี 2560
 • ระบบการจัดการของเสียที่จำกัดต้องพึ่งพาการขนส่งไปยังแผ่นดินใหญ่
 • ความตระหนักอยู่ในระดับต่ำ และการทุ่มตลาดอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องธรรมดา
 • ประมงรายย่อยดำเนินการตามแนวชายฝั่งเพื่อขายให้กับตลาดท้องถิ่น

ขยะพลาสติกบนเกาะสมุย (ประมาณการ):

 • สร้างขยะพลาสติก 10,800 ตันต่อปี
 • 51% ของขยะทะเลทั้งหมดในน่านน้ำไทยเป็นขยะพลาสติก
 • ร้านอาหาร 1,700 แห่ง สร้างได้ 132 กก./ร้าน/สัปดาห์
 • ขยะพลาสติกที่พบบ่อยที่สุด: ถุง ขวด หลอด และแท่งผสม

แหล่งที่มาของมลพิษที่สำคัญ:

 • การท่องเที่ยว
 • การผลิตขยะพลาสติกจากพื้นดิน
 • ขยะทะเล
ดาวน์โหลดการศึกษาพื้นฐานสำหรับฮาลองเบย์และเกาะสมุยได้ที่นี่

เกาะสมุย

EPPIC กำลังมองหาวิธีการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ในการต่อสู้กับมลพิษขยะพลาสติก ซึ่งเสนอทางเลือกที่ยั่งยืน เพิ่มห่วงโซ่มูลค่าให้แก่พลาสติก ปลูกฝังการรีไซเคิล ลดมลพิษจากการท่องเที่ยว และสนับสนุนการควบคุมพลาสติก ในขณะที่ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อมีสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมแก่ Mandalika, Lombok และ Samal.