EPPIC คืออะไร?

โครงการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมจัดการขยะพลาสติก (EPPIC) เป็นการแข่งขันแบบใหม่ในอาเซียน ซึ่งขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ มาแบ่งปันแนวคิดที่หลักแหลมในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษขยะพลาสติกกับประชาคมโลก โดยมีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นผู้นำ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนอร์เวย์และองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ (Norad)

ผู้คนกำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อสู้กับพลาสติกในทะเล แต่พวกเขามักจะขาดการสนับสนุนหรือมุมมองเพื่อต่อยอดการเติบโต  EPPIC ได้มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นแก่นวัตกรเพื่อรับเงินทุนเริ่มต้นสำหรับดำเนินธุรกิจ
และอบรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของตนให้สูงที่สุด

EPPIC กำลังมองหาทางออกรูปแบบใหม่ ๆ

EPPIC กำลังมองหาทางออกรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีส่วนช่วยในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการป้องกันการเกิดขยะพลาสติกและมลพิษขยะพลาสติกในระดับท้องถิ่น โดยมีวิธีการแก้ไขดังนี้:

 • =ป้องกันการผลิตและการบริโภคพลาสติก
 • ลดความจำเป็นในการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและนำเสนอแบบจำลองสำหรับการใช้ซ้ำ
 • กำจัดพลาสติกที่มีปัญหา ผ่านการออกแบบซ้ำ นวัตกรรม และการจัดส่งสินค้าในรูปแบบใหม่
 • แยกการใช้พลาสติกจากการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะที่ผลิตโดยวัตถุดิบตั้งต้น
  จากฟอสซิล
 • พัฒนาหรือปรับขนาดกระบวนการรีไซเคิล
 • ให้การศึกษาและส่งเสริมผู้คนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขา

ตัวอย่างของวิธีการแก้ปัญหา:

 • แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สร้างแรงจูงใจให้กับชาวเรือในการรับผิดชอบนำเรือพลาสติกมารวบรวม จัดการ รีไซเคิล หรือว่าใช้ซ้ำ
 • กลไกที่เชื่อมต่อคนเก็บขยะกับชาวประมงที่จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา
 • วัสดุชนิดใหม่ซึ่งสามารถแทนที่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภาชนะบรรจุความงาม/สินค้าอนามัย
  ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์ตกปลา/โฟม
 • โดรน จอแสดงภาพข้อมูล เครื่องมือที่ระดมความเห็นของสาธารณะเพื่อทำแผนที่การไหลเวียนของขยะพลาสติกที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสะสมรวบรวมขยะพลาสติก
 • กลไกการควบคุมดูแลเพื่อสนับสนุนเทศบาลต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก
 • ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นที่สามารถรีไซเคิลใหม่ ย่อยสลายทางชีวภาพ หรือย่อยสลายได้ 100%
 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพลาสติกที่นำไปรีไซเคิล
 • แคมเปญสื่อสารและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่โดดเด่นเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้คน
 • แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สร้างแรงจูงใจให้กับชาวเรือในการรับผิดชอบนำเรือพลาสติกมารวบรวม จัดการ รีไซเคิล หรือว่าใช้ซ้ำ
 • กลไกที่เชื่อมต่อคนเก็บขยะกับชาวประมงที่จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา
 • วัสดุชนิดใหม่ซึ่งสามารถแทนที่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภาชนะบรรจุความงาม/สินค้าอนามัย
  ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์ตกปลา/โฟม
 • โดรน จอแสดงภาพข้อมูล เครื่องมือที่ระดมความเห็นของสาธารณะเพื่อทำแผนที่การไหลเวียนของขยะพลาสติกที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสะสมรวบรวมขยะพลาสติก
 • กลไกการควบคุมดูแลเพื่อสนับสนุนเทศบาลต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก
 • ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นที่สามารถรีไซเคิลใหม่ ย่อยสลายทางชีวภาพ หรือย่อยสลายได้ 100%
 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพลาสติกที่นำไปรีไซเคิล
 • แคมเปญสื่อสารและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่โดดเด่นเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้คน

รางวัล EPPIC

ผู้ชนะ EPPIC จะได้พบกับ

การบ่มเพาะนวัตกรรม 3 สามเดือนที่จัดโดย (สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา 15 อันดับที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก)

โครงการขยายผล 9 เดือนสำหรับผู้ชนะ 4 อันดับแรกที่จัดโดย

เงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจให้เติบโตที่สูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหุ้นส่วน สำหรับ ผู้ชนะแต่ละราย 4 อันดับแรก

โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทที่ให้การลงทุนและผู้พัฒนาหลักอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบในภูมิภาคอาเซียน