Thách thức về ô nhiễm rác thải nhựa

 1. Hiện chưa có giải pháp có tính khả thi về mặt kinh tế thu gom rác thải nhựa có giá trị thấp ở vùng nông thôn và hải đảo.
 2. Mỗi ngày cần có 500,000 người được tiếp cận hệ thống Quản lý chất thải rắn từ nay cho đến 2040 để thu hẹp khoảng cách thu gom. (PEW 2020)

Giải pháp

Bù hoàn nhựa thải (Plastic Offsetting) cho phép cá nhân, tổ chức mua Tín dụng Nhựa (Plastic Credit) cần thiết để bù đăp lượng nhựa đã sử dụng hoặc thải ra môi trường (dấu chân nhựa – plastic footprint) của mình.

Một tín dụng nhựa tương đương với 1.000kg nhựa thải được thu hồi trực tiếp hoặc ngăn chặn rò rỉ ra khỏi môi trường đại dương thông qua một dự án của SCS.

Doanh thu từ Tín dụng Nhựa bán ra sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng để ngăn chặn và thu gom rác thải nhựa.

Đổi mới và sáng tạo

  Hiện có 2 tỷ người trên thế giới đang sống mà không có các dịch vụ thu gom  quản  lý  chất  thải  và  đa số đang sinh sống tại các vùng nông thôn hoặc hải đảo. Đây nguyên nhân chính khiến cho những khu vực này trở thành nguồn xả thải nhựa ra đại dương.

  Về mặt kinh tế học, quản lý chất thải truyền thống thường không có ý nghĩa về mặt tài chính ở những vùng này do giá trị phế liệu thấp/mật độ dân số thấp, vì vậy cần phải cấp vốn cho các giải pháp đổi mới sáng tạo để thu hẹp khoảng cách.

  Bù hoàn nhựa thải giúp huy động vốn doanh nghiệp để đạt được điều này. Nếu một công ty có dấu chân nhựa, họ có thể mua Tín dụng Nhựa từ Seven Clean Seas để bù đắp lượng nhựa cần tiêu thụ thông qua giao dịch Tín dụng nhựa.

  Ngoài cơ chế tài chính, Seven Clean Seas cũng vận hành và đưa ra các giải pháp cơ bản để thu gom, thu hồi và tách chất thải khỏi các khu vực có độ rò rỉ rác thải ra môi trường cao.

Mô hình tạo tác động

SCS đặt ra mục tiêu thu hồi 10.000.000 kg nhựa thải trên biển cho tới năm 2025 tại 7 quốc gia có tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa cao nhất được nêu trong nghiên cứu của Jambeck & cộng sự, 2015.

  • Chống rò rỉ rác thải nhựa ra đại dương
  • Thu gom rác thải nhựa.

SCS nỗ lực tạo ra việc làm cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (ví dụ: đội thu gom rác hiện tại là các hướng dẫn viên du lịch bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19). Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp việc làm chính thức với mức thu nhập hơp lý và môi trường làm việc an toàn tới khu vực lao động tư do. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là là đạt trên 50% lao động nữ trong tất cả các dự án.

Chiến lược trọng tâm của chúng tôi là ngăn ngừa rò rỉ rác thải nhựa trên biển bằng cách thiết lập các giải pháp quản lý chất thải tại các cộng đồng “có nguy cơ ô nhiễm cao”.

  • Dự án hiện tại – Quần đảo Riau.

Mô hình kinh doanh

1.  Gây vốn

1.1.1 Các hoạt động thu gom rác thải nhựa sẽ được xác nhận và ghi vào “Sổ đăng ký” để tạo điều kiện cho việc bán Tín dụng Nhựa. Từ 2018 đến nay, chúng tôi đã thu hồi được hơn 000kg nhựa thải.

1.1.2 Quảng bá trực tiếp và bán Tín dụng Nhựa cho các công ty có dấu chân nhựa. Giao dịch thành công đầu tiên được thực hiện vào T2/2019, cho đến nay đã có nhiều khách hàng tham gia. Hiện SCS đang tuyển Trưởng bộ phận quan hệ  đối  tác  tại  Singapore nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng vào

1.2 Gây vốn thông qua các Chương trình tài trợ (Microsoft, ECCA Family Foundation, Marina Bay Sands, Howden Group, Kauhne+Nagel, Dematic, Lush).

2. Đầu tư vào các dự án

2.1 Seven Clean Seas hiện đang vận hành một dự án Thu gom nhựa đại dương ở Bintan, Indonesia (nằm trong Khu bảo tồn biển). Dự án thuê 22 nhân sự và sẽ mở rộng vào năm 2021 mở rộng việc ngăn chặn nhựa thải trong dân cư đồng và khôi công nghiệp

*Hiện đang tăng kinh phí tài trợ cho một cơ sở phân loại rác.
**Đang đàm phán với IndoCement về giải pháp đồng xử lý

2.2 Dự án tham vọng nhất hiện đang gây quỹ tài trợ và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2021. Hệ thông thu gom rác nhựa trên sông với khối lượng lớn (1,46 tấn/năm) ở Việt Nma

Thị trường

Thị trường mục tiêu – Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), các tập đoàn đa quốc gia, các công ty đang tìm kiếm quan hệ đối tác CSR.

Các yêu cầu pháp lý như trách nhiệm nhà sản xuất (EPR) và các phong trào xã hội từ các nhóm khách hàng quan tâm đến sinh thái hiện đang thúc đẩy các công ty hướng tới giải pháp của chúng tôi. Một số tập đoàn đa quốc gia đã đặt mục tiêu dấu chân nhựa bằng 0.

Đối thủ cạnh tranh: TonToTon, reSea, RePurpose, Plastic Credit Exchange, Plastic Collective.

Các tiêu chuẩn quốc tế đang ra đời và Seven Clean Seas là

Đối tác Dự án của 3RInitative (Verra và BVRio).

Kết quả ban đầu và đo lường

2018 (Quý 2) – Thành lập (Doanh thu từ hoạt động CSR) 2019 (Quý 2) – Giao dịch bồi hoàn nhựa thải đầu tiên

2020 (Quý 1) – Nhận được tài trợ từ River Cleanup (Marina Bay Sands)

2020 (Quý 3) – lọt vào vòng chung kết – vườn ươm UNDP EPPIC 2020 (Quý 4) – Chương trình thử nghiệm làm sạch sông nhận được tài trợ từ tập đoàn Howden

2020 (Quý 4) – Chiến thắng giải thưởng BritCham Sustainability Champion

2020 (Quý 4) – Lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Toàn cầu về Mục tiêu Phát triển Bền vững của UNWTO. (SDG14)

Tổng doanh thu: 70.000 USD

Tổng tài trợ nhận được: 300.000 USD

 • Đối tác tham gia                                      46 (mọi loại đối tác)
 • Số kg nhựa thu hồi từ đại dương        93,161kg
 • Tín dụng nhựa đã bán                              39.22
 • Bình đẳng giới trong đội ngũ                  1.88 Nam:1 Nữ (Đang cải thiện)
 • Địa điểm triển khai                                   Indo, Vietnam/ Malaysia đang tạm dừng

Tầm nhìn

Seven Clean Seas sẽ trở thành tổ chức dẫn đầu thị trường về các giải pháp quản lý rác thải, thu gom rác thải trên đại dương và Bù hoàn nhựa.

Thị trường tín dụng nhựa sẽ phát triển tương tự như thị trường tín dụng carbon, tạo ra hàng tỷ USD đầu tư vào quản lý rác thải. Seven Clean Seas cung cấp giải pháp chìa khoá trao tay (turnkey solution) từ điều hành, triển khai cho tới bán Tín dụng Nhựa (Premium Credits – Tín dụng có trả phí).

Ngoài ra, Seven Clean Seas mong muốn trở thành nhà cung cấp chính cho các hoạt động ngăn ngừa/thu gom nhựa từ đại dương.

Kêu gọi đầu tư

SCS đang kêu gọi 1.5 triệu USD, sử dụng cho mục đích mở rộng đội ngũ, mở rộng các dự án thực thi và đảm bảo phân khúc thị trường Tín dụng Nhựa

Thông tin liên hệ

For more informations about us :

Tom Peacock-Nazil

Website: www.sevencleanseas.com

Facebook: www.facebook.com/sevencleanseas

Email: tom@sevencleanseas.com (Tom Peacock-Nazil) / Ben@sevencleanseas.com (Ben Moody)