GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH CHÚNG TA.

Đại dương chiếm tới 99% diện tích sinh sống trên Trái đất. Đại dương cung cấp thực phẩm, thuốc, năng lượng và nguyên liệu cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tuy nhiên đại dương, đa dạng sinh học biển, các hệ sinh thái phong phú và sinh kế của các cộng đồng ven biển hiện đang bị đe dọa.

Rác thải nhựa đang hủy hoại cuộc sống thủy sinh và gây ô nhiễm trái đất của chúng ta với tốc độ chưa từng thấy. Rác thải nhựa không có biên giới, nó trôi qua các vùng biển, các con sông và đồng bằng, ảnh hưởng đến mọi xã hội và nền kinh tế. Rác thải nhựa là nhân tố chính gây biến đổi khí hậu. Phát thải từ nhựa năm 2015 sẽ chiếm 17% tổng lượng phát thải các bon trên toàn cầu vào năm 2050.

Tuy nhiên, do hoạt động của con người, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ có nhiều nhựa hơn cá trong các đại dương vào năm 2050.

 

 

EPPIC là gì?

Được triển khai bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Na Uy và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC) là một cuộc thi hoàn toàn mới tại ASEAN nhằm kêu gọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những ý tưởng sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới.

Con người đã phát triển các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, nhưng vẫn còn thiếu sự hỗ trợ hay tầm nhìn cần thiết để phát triển các giải pháp này. EPPIC là một cơ hội thú vị cho các nhà sáng tạo nhận được kinh phí ươm mầm và được đào tạo ươm mầm giúp họ tối đa hóa cơ hội thành công.

Showcase

Giải thưởng EPPIC

Giải thưởng dành cho những người chiến thắng trong Cuộc thi EPPIC bao gồm:

Khóa đào tạo ươm mầm 03 tháng

Chương trình đào tạo tăng tốc trong 09 tháng cho 04 ý tưởng tốt nhất được chọn vào chung kết

Kinh phí ươm mầm lên tới 18.000 USD cho 4 ý tưởng tốt nhất

Cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư và các công ty phát triển lớn khác trong khu vực ASEAN

Thực hiện Thử thách

Khung thời gian

Tháng 01 năm 2021

Chung kết cuộc thi EPPIC Pha I

Tháng 01 đến tháng 09 năm 2021

Chương trình đào tạo tăng tốc cho 4 đội chiến thắng

16 tháng 03 năm 2021

Mở đơn đăng ký cuộc thi EPPIC Pha II tại Indonesia và Philippines

10 tháng 05 năm 2021

EPPIC Pha II: Ngừng nhận đơn đăng ký

07 tháng 06 năm 2021

Công bố 15 đội chung kết EPPIC Pha II

Tháng 09 năm 2021

Chung kết cuộc thi EPPIC Pha II