GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH CHÚNG TA.

Đại dương chiếm tới 99% diện tích sinh sống trên Trái đất. Đại dương cung cấp thực phẩm, thuốc, năng lượng và nguyên liệu cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tuy nhiên đại dương, đa dạng sinh học biển, các hệ sinh thái phong phú và sinh kế của các cộng đồng ven biển hiện đang bị đe dọa.

Rác thải nhựa đang hủy hoại cuộc sống thủy sinh và gây ô nhiễm trái đất của chúng ta với tốc độ chưa từng thấy. Rác thải nhựa không có biên giới, nó trôi qua các vùng biển, các con sông và đồng bằng, ảnh hưởng đến mọi xã hội và nền kinh tế. Rác thải nhựa là nhân tố chính gây biến đổi khí hậu. Phát thải từ nhựa năm 2015 sẽ chiếm 17% tổng lượng phát thải các bon trên toàn cầu vào năm 2050.

Tuy nhiên, do hoạt động của con người, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ có nhiều nhựa hơn cá trong các đại dương vào năm 2050.

 

 

1

1

Showcase

Giải thưởng EPPIC

Giải thưởng dành cho những người chiến thắng trong Cuộc thi EPPIC bao gồm:

Khóa đào tạo ươm mầm 02 tháng

Chương trình đào tạo tăng tốc trong 09 tháng cho 04 ý tưởng tốt nhất được chọn vào chung kết

Kinh phí ươm mầm lên tới 72.000 USD cho 4 ý tưởng tốt nhất

Cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư và các công ty phát triển lớn khác trong khu vực ASEAN

Thực hiện Thử thách

Khung thời gian

08 tháng 06 năm 2023

Mở đơn đăng ký cuộc thi EPPIC 2023 tại CHDCND Lào và Campuchia

31 tháng 08 năm 2023

EPPIC 2023: Đóng đơn đăng ký

11 tháng 09 năm 2023

EPPIC 2023: Thông báo 15-17 Đội thắng cuộc

15 tháng 09 - 15 tháng 11 năm 2023

Chương trình ươm tạo kéo dài trong 02 tháng

24 tháng 11 năm 2023

EPPIC 2023: Cuộc thi EPPIC Pitching

04 tháng 11 năm 2023 - 04 tháng 08 năm 2024

Chương trình đào tạo tăng tốc cho các đội chiến thắng EPPIC 2023