Những quốc gia nào đủ điều kiện để nộp hồ sơ?

Để đăng ký tham dự EPPIC, ít nhất một thành viên trong đội của bạn phải là công dân ASEAN: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Brunei, Myanmar (Miến Điện), Campuchia, hoặc Lào.

Nếu tôi tham gia với tư cách là một doanh nghiệp, doanh nghiệp của tôi có cần phải đăng ký không và ở đâu?

Bạn không cần phải là một pháp nhân tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn được chọn là người chiến thắng trong Cuộc thi trình bày ý tưởng EPPIC vào tháng 9 năm 2021, bạn hoặc tổ chức của bạn phải đăng ký pháp nhân tại một trong các quốc gia ASEAN để được đào tạo ươm mầm và nhận kinh phí ươm mầm.

Tôi không nói tiếng Anh, vậy tôi có thể nộp hồ sơ đăng ký được không?

Miễn là ít nhất một thành viên trong đội của bạn có khả năng giao tiếp và trình bày ý tưởng rõ ràng bằng tiếng Anh thì bạn đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký.

Sau khi khai hồ sơ đăng ký, liệu tôi có thể khai lại được không?

Không, bạn phải hoàn thành tất cả các câu hỏi cùng một lúc và nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ. Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng các câu trả lời của mình trước để sau đó bạn có thể chỉ cần sao chép vào mẫu hồ sơ đăng ký.

Tôi có thể nộp hồ sơ cho cả hai thử thách tại Mandalika và đảo Samal được không?

Không, bạn chỉ được phép chọn một trong hai địa điểm cho thử thách của mình.

Nếu tôi được chọn là một trong 15 ứng viên tiềm năng, có bao nhiêu thành viên trong đội của tôi sẽ được đào tạo ươm mầm và được mời tham dự Cuộc thi trình bày ý tưởng EPPIC?

Có tối đa 03 thành viên trong đội của bạn sẽ có quyền tham gia vào các chương trình ươm mầm và tăng tốc tác động. Chỉ có một thành viên trong đội của bạn sẽ được tài trợ để tham gia Cuộc thi trình bày ý tưởng EPPIC. Nếu các thành viên khác muốn tham gia, họ vẫn được chào đón, tuy nhiên họ sẽ phải tự chi trả các chi phí.

Khi nào chương trình ươm mầm bắt đầu?

Chương trình ươm mầm sẽ bắt đầu từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2021

Chương trình ươm mầm và tăng tốc tác động sẽ diễn ra trực tuyến hay trực tiếp? Chi phí đi lại có được EPPIC chi trả không?

Việc đào tạo ươm mầm sẽ bao gồm các khóa học trực tuyến, các hội thảo trên web, hoạt động huấn luyện và cố vấn. Các chuyến đi thực tế tại các địa điểm thử thách EPPIC cũng sẽ được lên kế hoạch. Hãy lưu ý rằng hình thức và thời gian đào tạo có thể thay đổi, tùy thuộc vào việc hạn chế đi lại liên quan đến dịch COVID-19. Chi phí đi lại sẽ được EPPIC chi trả cho một thành viên trong đội của bạn.

Tôi đã được ươm mầm thông qua một cuộc thi khác tại một trong các quốc gia ASEAN. Tôi có thể nộp hồ sơ đăng ký được không?

Xin chúc mừng bạn! Vâng, bạn được chào đón nộp hồ sơ đăng ký cho EPPIC.