EPPIC là gì?

Được triển khai bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Na Uy và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC) là một cuộc thi hoàn toàn mới tại ASEAN nhằm kêu gọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những ý tưởng sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới.

Con người đã phát triển các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, nhưng vẫn còn thiếu sự hỗ trợ hay tầm nhìn cần thiết để phát triển các giải pháp này. EPPIC là một cơ hội thú vị cho các nhà sáng tạo nhận được kinh phí ươm mầm và được đào tạo ươm mầm giúp họ tối đa hóa cơ hội thành công.

Cuộc thi EPPIC tìm kiếm gì?

EPPIC tìm kiếm các giải pháp sáng tạo góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa từ cấp địa phương với các giải pháp:

 • Giảm thiểu việc sản xuất và tiêu dùng nhựa
 • Giảm thiểu đồ nhựa sử dụng một lần và phát triển các mô hình tái sử dụng nhựa
 • Loại bỏ rác thải nhựa thông qua thiết kế lại, sáng tạo và thực hiện các mô hình mới
 • Loại bỏ việc sử dụng nhựa trong quá trình tiêu dùng các tài nguyên hữu hạn, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch
 • Xây dựng hay mở rộng quy trình, phương pháp tái chế mới
 • Tuyên truyền giáo dục và trao quyền cho người dân nhằm thay đổi hành vi của họ.

Ví dụ về các giải pháp:

 • Ứng dụng di động khuyến khích các tàu thuyền thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng nhựa và chất thải nhựa một cách có trách nhiệm
 • Cơ chế kết nối người thu gom rác với ngư dân vứt bỏ ngư cụ
 • Vật liệu mới thay thế đồ nhựa dùng một lần, các dụng cụ làm đẹp/dụng cụ vệ sinh, đồng phục, các loại ngư cụ/phao xốp, bọt biển
 • Thiết bị bay không người lái, các công cụ trực quan hóa dữ liệu, nguồn dữ liệu đám đông để lập bản đồ dòng rác thải nhựa và tăng cường thu gom rác thải.
 • Cơ chế quản trị hỗ trợ các đô thị thực thi các quy định về nhựa
 • 100% sản phẩm thay thế có thể tái chế, phân hủy sinh học và làm thành phân compost
 • Sản phẩm chất lượng cao giúp tăng giá trị kinh tế của polyme tái chế
 • Các chiến dịch truyền thông và thay đổi hành vi nổi bật giúp thay đổi thái độ của người dân.

Giải thưởng EPPIC

Giải thưởng dành cho những người chiến thắng trong Cuộc thi EPPIC bao gồm:

Khóa đào tạo ươm mầm 03 tháng tổ chức dành cho 15 ý tưởng tiềm năng được lựa chọn trong giai đoạn đầu tiên

Chương trình đào tạo tăng tốc trong 09 tháng cho 04 ý tưởng tốt nhất được chọn vào chung kết

Kinh phí ươm mầm lên tới 18.000 USD cho 4 ý tưởng tốt nhất

Cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư và các công ty phát triển lớn khác trong khu vực ASEAN