Nộp hồ sơ tại đây

Đăng ký tham gia Cuộc thi tại đây!

Khung thời gian

08 tháng 06 năm 2023

Mở đơn đăng ký cuộc thi EPPIC 2023 tại CHDCND Lào và Campuchia

31 tháng 08 năm 2023

EPPIC 2023: Đóng đơn vòng đăng ký

04 tháng 09 năm 2023

Thông báo 15 đội thắng cuộc (finalists) của EPPIC 2023

15 tháng 9 - 15 tháng 11 năm 2023

Chương trình ươm tạo 02 tháng

24 tháng 11 năm 2023

Cuộc thi thuyết trình EPPIC 2023

04 tháng 12 năm 2023 - 04 tháng 08 năm 2024

Chương trình Đào tạo tăng tốc: 4 đội thắng cuộc sẽ nhận được khoản tài trợ và 9 tháng ươm tạo

Yêu cầu

Xem Điều khoản và Điều kiện cho EPPIC 2023 tại đây.

Mọi cá nhân và tổ chức đều được hoan nghênh tham gia cuộc thi này, bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức học thuật và các tổ chức công lập.

Để đăng ký, người tham gia phải tuân thủ tất cả các yêu cầu tối thiểu sau đây:

1

Ít nhất một thành viên trong nhóm phải là công dân ASEAN.

2

Trưởng nhóm có khả năng trao đổi, giao tiếp, và trình bày tốt bằng Tiếng Anh.

3

Bạn không cần phải là một pháp nhân tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, nếu bạn được chọn là người chiến thắng trong Cuộc thi thuyết trình cuối cùng của EPPIC vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, thì tổ chức của bạn phải đăng ký với tư cách pháp nhân tại một trong các quốc gia thành viên ASEAN để được đào tạo ươm tạo và tài trợ ươm tạo.

4

Khuyến khích các cá nhân/tập thể có ít nhất 01 (một) thành viên là nữ đăng ký tham gia.

Hơn nữa, nếu đội của bạn được chọn vào bán kết trong thời gian 03 tháng ươm tạo đầu tiên (vào ngày 4 tháng 8 năm 2023):

1

Ít nhất một thành viên chính trong nhóm của bạn phải sẵn sàng tham gia các hoạt động ươm tạo do EPPIC tổ chức (ví dụ: đào tạo, huấn luyện, cố vấn và tư vấn). Hầu hết trong số này sẽ được giao trực tuyến, nhưng một số cũng có thể diễn ra trực tiếp.

2

Ít nhất người sáng lập hoặc người đồng sáng lập phải có mặt trực tiếp cho (1) Chuyến thăm thực tế tới Thành phố Kaysone Phomvihane hoặc Sihanoukville từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, (2) Buổi thuyết trình cuối cùng của EPPIC vào ngày 24 tháng 11 năm 2023 và (3) Ngày giới thiệu (Demo Day) tại phần cuối của chương trình.

Lưu ý rằng hình thức và thời gian đào tạo có thể thay đổi.

Các tiêu chí lựa chọn

Các hồ sơ đăng ký sẽ được đánh giá bởi một hội đồng bao gồm các chuyên gia thuộc các chuyên ngành khác nhau (xem phần Giám khảo trên trang Web để biết chi tiết).

Các giải pháp dự thi sẽ được lựa chọn dựa trên bốn tiêu chí quan trọng (tính khả thi và tiềm năng tại địa phương, tính sáng tạo, tính bền vững và khả năng nhân rộng, và sự tác động), và thành phần của nhóm.

Giải pháp

Tính khả thi và tiềm năng tại địa phương

35%

• Chứng minh thành công của giải pháp trong việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa
• Giải pháp được thiết kế phù hợp với một trong hai địa điểm của EPPIC

Tính sáng tạo và khả năng nhân rộng

25%

Mang lại ý tưởng mới trong việc giải quyết thử thách rác thải nhựa

Tính bền vững

15%

• Bền vững về khía cạnh vận hành và tài chính
• Có khả năng được nhân rộng và triển khai trong các bối cảnh khác nhau

Sự tác động

10%

Thể hiện các tác động xã hội và môi trường tiềm ẩn SDG 1 (Không đói nghèo), SDG 5 (Bình đẳng giới) và SDG 10 (Giảm bất bình đẳng).

Nhóm

Tính đa dạng của nhóm

15%

• Sự đa dạng trong đội
•Tính cân bằng giữa khả năng vận hành và kỹ thuật của các thành viên trong nhóm