Có câu hỏi nào không?

Đăng ký quan tâm của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Khung thời gian

Tháng 01 năm 2021

Chung kết cuộc thi EPPIC Pha I

Tháng 01 đến tháng 09 năm 2021

Chương trình đào tạo tăng tốc cho 4 đội chiến thắng

16 tháng 03 năm 2021

Mở đơn đăng ký cuộc thi EPPIC Pha II tại Indonesia và Philippines

10 tháng 05 năm 2021

EPPIC Pha II: Ngừng nhận đơn đăng ký

07 tháng 06 năm 2021

Công bố 15 đội chung kết EPPIC Pha II

Tháng 09 năm 2021

Chung kết cuộc thi EPPIC Pha II

Yêu cầu

(Toàn bộ thông tin đầy đủ về cuộc thi có thể tải về tại đây.)

Mọi cá nhân và tổ chức đều được hoan nghênh tham gia cuộc thi này, bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức học thuật và các tổ chức công lập.

Để đăng ký, người tham gia phải tuân thủ tất cả các yêu cầu tối thiểu sau đây:

1

Ít nhất một thành viên trong nhóm phải là công dân ASEAN.

2

Ít nhất một thành viên trong nhóm phải có khả năng giao tiếp và trình bày ý tưởng rõ ràng bằng tiếng Anh.

3

Người tham gia không cần phải là một pháp nhân tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, nếu được chọn là người chiến thắng trong Cuộc thi trình bày ý tưởng EPPIC vào tháng 11 năm 2020, tổ chức hoặc cá nhân đó phải đăng ký pháp nhân tại một trong các quốc gia ASEAN để được đào tạo ươm mầm và nhận kinh phí ươm mầm.

Thêm vào đó, nếu đội của bạn là một trong số 10-15 giải pháp được lựa chọn cho giai đoạn ươm mầm đầu tiên trong 03 tháng (vào tháng 08 năm 2020),

1

Ít nhất một thành viên kỳ cựu trong nhóm phải gia các hoạt động ươm mầm do EPPIC thực hiện (ví dụ: đào tạo, huấn luyện, cố vấn và tư vấn). Đa phần các hoạt động này sẽ là hoạt động trực tuyến, nhưng cũng có một số hoạt động trực tiếp.

2

Ít nhất phải có người sáng lập hoặc đồng sáng lập tham gia trực tiếp vào (1) chuyến đi thực tế đến Vịnh Hạ Long hoặc Đảo Samui vào tháng 09 năm 2020, (2) cuộc thi trình bày ý tưởng EPPIC và các hoạt động cắm trại (Boot Camp) vào tháng 11 năm 2020 và (3) sự kiện Ngày trình diễn (Demo Day) vào cuối chương trình.

Lưu ý rằng hình thức và thời gian đào tạo có thể thay đổi, phụ thuộc vào các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19.

Các tiêu chí lựa chọn

 Các hồ sơ đăng ký sẽ được đánh giá bởi một hội đồng bao gồm các chuyên gia thuộc các chuyên ngành khác nhau (xem phần Giám khảo trên trang Web để biết chi tiết).

Các giải pháp dự thi sẽ được lựa chọn dựa trên sáu tiêu chí quan trọng (tính khả thi, tính sáng tạo, tiềm năng tại địa phương, khả năng nhân rộng, tính bền vững tác động), và thành phần của nhóm.

Giải pháp

Tính khả thi

20%

Là tiêu chí để chứng minh tính khả thi của giải pháp về tác dụng giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Khuyến khích nêu ra các thành công đã được chứng minh trong việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

Tính sáng tạo

20%

Là tiêu chí thể hiện sự sáng tạo trong ý tưởng của bạn về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc phương pháp mới để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Các giải pháp đã thành công ở nơi khác nhưng chưa được áp dụng tại các địa điểm thử thách của EPPIC được hoan nghênh áp dụng.

Tiềm năng tại địa phương

15%

Là tiêu chí để xem xét mức độ phù hợp của giải pháp với mục tiêu thử thách cụ thể là giảm thiểu ô nhiễm chất thải và rác thải nhựa tại một trong hai địa điểm của EPPIC. Các giải pháp cũng cần phù hợp với nhu cầu và bối cảnh ở địa phương.

Khả năng nhân rộng

10%

Là tiêu chí đánh giá khả năng nhân rộng và triển khai giải pháp trong các bối cảnh khác nhau. Tiềm năng phát triển và áp dụng giải pháp tại các cộng đồng khác ở Việt Nam, Thái Lan và thậm chí ở các nước ASEAN khác của các giải pháp cũng sẽ được đánh giá.

Tính bền vững

10%

Là tiêu chí đánh giá tính bền vững về khía cạnh vận hành và tài chính của giải pháp. Giải pháp nên có kế hoạch dài hạn đảm bảo tính bền vững, bao gồm đảm bảo nguồn tài chính cho việc triển khai giải pháp.

Tác động

10%

Là tiêu chí thể hiện các tác động xã hội và môi trường tiềm năng của giải pháp, bao gồm tác động tiềm năng của giải pháp đối với sinh kế địa phương, bình đẳng giới và phát triển cộng đồng địa phương với quy mô lớn.

Nhóm

Tính đa dạng & tính bao trùm

10%

Là tiêu chí đánh giá sự đa dạng trong đội và sự tham gia của các thành viên nữ.

Các kỹ năng bổ sung

5%

Là tiêu chí đánh giá tính cân bằng giữa khả năng vận hành và khả năng kỹ thuật của các thành viên trong nhóm.