เริ่มต้นหยุดขยะพลาสติกในทะเลกับพวกเรา

มหาสมุทรสร้างพื้นที่อยู่อาศัย 99% สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เราอาศัยพวกมันเป็นแหล่งอาหาร ยา พลังงาน และวัตถุดิบต่าง ๆ สำหรับชีวิตประจำวันของพวกเรา
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ มหาสมุทร ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ และความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่งทะเลกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม
พลาสติกกำลังทำลายสิ่งมีชีวิตในทะเลและสร้างมลพิษให้กับโลกของเราในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ขยะพลาสติก ไม่รู้จักพรมแดนและยังเดินทางข้ามทะเล แม่น้ำ และอ่าวเล็ก ๆ ของเราจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม พลาสติกคือตัวการหลักที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การปล่อยของเสียจากพลาสติกในปี พ.ศ. 2558 จะกินสัดส่วนคาร์บอนทั่วโลกสูงถึง 17% ภายในปี 2593
อย่างไรก็ตาม พวกเราเสี่ยงที่จะมีพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทรภายในปี พ.ศ. 2593 เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์

EPPIC คืออะไร?

โครงการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมจัดการขยะพลาสติก (EPPIC) เป็นการแข่งขันแบบใหม่ในอาเซียน ซึ่งขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ มาแบ่งปันแนวคิดที่หลักแหลมในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษขยะพลาสติกกับประชาคมโลก โดยมีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นผู้นำ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนอร์เวย์และองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ (Norad)

ผู้คนกำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อสู้กับพลาสติกในทะเล แต่พวกเขามักจะขาดการสนับสนุนหรือมุมมองเพื่อต่อยอดการเติบโต  EPPIC ได้มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นแก่นวัตกรเพื่อรับเงินทุนเริ่มต้นสำหรับดำเนินธุรกิจ และอบรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของตนให้สูงที่สุด

Showcase

รางวัล EPPIC

ผู้ชนะ EPPIC จะได้พบกับ

การบ่มเพาะนวัตกรรม 3 สามเดือนที่จัดโดย

โครงการขยายผล 9 เดือนสำหรับผู้ชนะ 4 อันดับแรกที่จัดโดย

เงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจให้เติบโตที่สูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหุ้นส่วน สำหรับ ผู้ชนะแต่ละราย 4 อันดับแรก

โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทที่ให้การลงทุนและผู้พัฒนาหลักอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบในภูมิภาคอาเซียน

เข้าร่วมความท้าทาย

มกราคม 2564

การแข่งขันนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ EPPIC Phase I

มกราคม - กันยายน 2564

ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมเข้าร่วมโครงการ Acceleration Program

16 มีนาคม 2564

เปิดตัวโครงการ EPPIC Phase II ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

10 พฤษภาคม 2564

ปิดรับสมัคร EPPIC Phase II

7 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม

กันยายน 2564

การแข่งขันนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ EPPIC Phase II