เริ่มต้นหยุดขยะพลาสติกในทะเลกับพวกเรา

มหาสมุทรสร้างพื้นที่อยู่อาศัย 99% สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เราอาศัยพวกมันเป็นแหล่งอาหาร ยา พลังงาน และวัตถุดิบต่าง ๆ สำหรับชีวิตประจำวันของพวกเรา
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ มหาสมุทร ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ และความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่งทะเลกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม
พลาสติกกำลังทำลายสิ่งมีชีวิตในทะเลและสร้างมลพิษให้กับโลกของเราในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ขยะพลาสติก ไม่รู้จักพรมแดนและยังเดินทางข้ามทะเล แม่น้ำ และอ่าวเล็ก ๆ ของเราจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม พลาสติกคือตัวการหลักที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การปล่อยของเสียจากพลาสติกในปี พ.ศ. 2558 จะกินสัดส่วนคาร์บอนทั่วโลกสูงถึง 17% ภายในปี 2593
อย่างไรก็ตาม พวกเราเสี่ยงที่จะมีพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทรภายในปี พ.ศ. 2593 เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์

1

1

Showcase

รางวัล EPPIC

ผู้ชนะ EPPIC จะได้พบกับ

การบ่มเพาะนวัตกรรม 3 สามเดือนที่จัดโดย

โครงการขยายผล 9 เดือนสำหรับผู้ชนะ 4 อันดับแรกที่จัดโดย

เงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจให้เติบโตที่สูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหุ้นส่วน สำหรับ ผู้ชนะแต่ละราย 4 อันดับแรก

โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทที่ให้การลงทุนและผู้พัฒนาหลักอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบในภูมิภาคอาเซียน

เข้าร่วมความท้าทาย

มกราคม - กันยายน 2564

ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมเข้าร่วมโครงการ Acceleration Program

16 มีนาคม 2564

เปิดตัวโครงการ EPPIC Phase II ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

23 พฤษภาคม 2564

ปิดรับสมัคร EPPIC Phase II

28 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 17 ทีม

10 ธันวาคม 2564

การแข่งขันนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ EPPIC Phase II

ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565

ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมเข้าร่วมโครงการ Acceleration Program