ประเทศใดบ้างที่มีสิทธิสมัคร?

ในการสมัคร EPPIC  ทีมของคุณต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา หรือประเทศลาว

ถ้าหากฉันสมัครในฐานะบริษัท ฉันจำเป็นต้องจดทะเบียนไหมและที่ไหน?

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล ณ เวลาที่ทำการสมัคร แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะใน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (EPPIC Final Pitching Competition) ในเดือนพฤศจิ กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นองค์กรหรือบุคคล จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะและการระดมทุนในระดับ Seed Fund

ฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ฉันยังสามารถสมัครได้หรือไม่?

ขอเพียงหนึ่งในสมาชิกของทีมคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและสื่อสารได้อย่างชัดเจน คุณมีสิทธิสมัคร

หลังจากเริ่มทำการสมัครแล้ว ฉันสามารถย้อนกลับไปแก้ไขมันในภายหลังได้ไหม?

ไม่ได้ คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดในครั้งเดียวและส่งใบสมัครที่สมบูรณ์มา เราขอแนะนำให้คุณเตรียมคำตอบอย่างรอบคอบเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อที่คุณจะสามารถคัดลอกและวางคำตอบใส่แบบฟอร์มการสมัครเท่านั้น

ฉันสามารถสมัครเข้าร่วมการท้าทายทั้ง Mandalika และ Samal Island ได้หรือไม่?

ไม่คุณต้องเลือกสถานที่เป้าหมายเพียงแห่งเดียวจากสองแห่งสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ถ้าหากฉันได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย สมาชิกในทีมของฉันจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอรอบชิงชนะเลิศของ EPPIC กี่คน?

สมาชิกในทีมคุณสูงสุด 3 คนจะสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและกระบวนการเร่งผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม จะมีสมาชิกหนึ่งคนในทีมคุณที่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอรอบชิงชนะเลิศของ EPPIC ถ้าหากสมาชิกท่านอื่นต้องการเข้าร่วมด้วย พวกเขาก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน แต่ว่าทางคุณจะต้องใช้ออกค่าใช้จ่ายเอง

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมจะเริ่มขึ้นเมื่อใด?

โปรแกรมการบ่มเพาะจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมและโครงการขยายผลจะจัดขึ้นทางออนไลน์หรือต้องเดินทางไปยังสถาน ที่จริงด้วยตนเอง? ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครอบคลุมโดย EPPIC หรือไม่?

การฝึกอบรมจะประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การฝึกสอน และการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีการวางแผนไปเยี่ยมชมภาคสนามตรงสถานที่ตั้งการแข่งขันของ EPPIC
ด้วยเช่นกัน โปรดทราบด้วยว่ารูปแบบและวันที่การฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับไวรัส COVID-19  EPPIC จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับสมาชิกหนึ่งคนในทีมคุณ

ฉันได้รับการฝึกอบรมจากการแข่งขันอื่นในประเทศสมาชิกของอาเซียนแล้ว ฉันยังสามารถสมัครได้หรือไม่?

ยินดีด้วย! และแน่นอน คุณสามารถสมัคร EPPIC ได้