มีคำถามเพิ่มเติมไหม?

ลงทะเบียนความสนใจของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณ

กำหนดการ

มกราคม - กันยายน 2564

ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมเข้าร่วมโครงการ Acceleration Program

16 มีนาคม 2564

เปิดตัวโครงการ EPPIC Phase II ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

23 พฤษภาคม 2564

ปิดรับสมัคร EPPIC Phase II

28 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 17 ทีม

10 ธันวาคม 2564

การแข่งขันนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ EPPIC Phase II

ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565

ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมเข้าร่วมโครงการ Acceleration Program

ข้อกำหนด

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EPPIC 2021

ทางเรายินดีต้อนรับบุคคลและองค์กรทุกแห่งในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษาและสถาบันสาธารณะต่าง ๆ

ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำดังต่อไปนี้ในการสมัคร:

1

สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนในทีมจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน

2

สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนในทีมจะต้องสามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและสามารถนำเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นภาษาอังกฤษ

3

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล ณ เวลาที่ทำการสมัคร แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้ชนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (EPPIC Final Pitching Competition) ในเดือน กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นองค์กรหรือบุคคล จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะและการระดมทุนในระดับ Seed Fund

นอกจากนี้ หากทีมของคุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกเลือกไว้ 10-15 วิธี ในการอบรมสามเดือนแรก (มิถุนายน 2564)

1

ควรมีสมาชิกอาวุโสอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดทำโดย EPPIC (เช่น การฝึกฝน การฝึกสอน การแนะนำ และการให้คำปรึกษา) ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์ แต่บางกิจกรรมอาจต้องดำเนินร่วมกับบุคลากรในสถานที่จริง

2

อย่างน้อยผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งควรพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมภาคสนามที่ Mandalika หรือเกาะ Samal ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2564 (2) EPPIC Final Pitching ในเดือนกันยายน 2564 และ (3) วันสาธิตเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม .

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

การสมัครจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ (ดูรายละเอียดในส่วนผู้พิพากษาบนเว็บไซต์)

ผลงานจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ (ศักยภาพและศักยภาพในท้องถิ่น นวัตกรรม ความยั่งยืนและความสามารถในการขยายขนาด และผลกระทบ) รวมถึงองค์ประกอบของทีมด้วย”

การแก้ไขปัญหา

ความมีชีวิตและศักยภาพในท้องถิ่น

35%

• แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดมลภาวะพลาสติก
• ปรับแต่งเพื่อแก้ปัญหาพลาสติกในพื้นที่โฟกัส

นวัตกรรม

20%

นำแนวคิดใหม่ๆ มาแก้ปัญหาความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของขยะพลาสติก

ความยั่งยืนและความยืดหยุ่นcal

20%

• มีความมั่นคงในการดำเนินงานและการเงิน
• สามารถปรับขนาดและทำซ้ำในบริบทอื่นได้

อิมแพค

10%

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น SDG 1 (ไม่มีความยากจน) SDG 5 (ความเท่าเทียมทางเพศ) และ SDG 10 (ลดความไม่เท่าเทียมกัน)

ทีม

ความหลากหลายและเสริมทักษะของทีม

15%

• ความหลากหลายของทีม
• ทักษะการปฏิบัติงานและเทคนิคอื่นๆ จากสมาชิกในทีมที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างกัน